Wolna Strefa

Regulamin Wolnej Strefy

REGULAMIN WEWNĘTRZNY KLUBÓW WOLNA I MŁODA STREFA

I. W Klubie Wolna i Młoda Strefa można:

 • brać udział w zajęciach rekreacyjnych organizowanych w Klubie przez 6 dni w tygodniu (pon. – sob.);
 • bezpłatnie uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w ramach sekcji zainteresowań (plastycznej, radiowej, sportowej, capoeiry, tanecznej, gier, kulinarnej, wizażu, itp.);
 • uczyć się i otrzymywać bezpłatne korepetycje;
 • wdrażać w życie Klubu własne pomysły (zaakceptowane przez wychowawców);
 • uzyskiwać wsparcie ze strony wychowawców w rozwiązywaniu własnych problemów.


II. Obowiązki w Klubie:

 • bezwzględnego stosowania się do poleceń wychowawców;
 • poszanowania godności koleżanek i kolegów;
 • dbania o sprzęt będący na wyposażeniu Klubu
 • sprzątania użytkowanych pomieszczeń
 • wzajemny szacunek i troska o społeczność klubową.


III. Czego w Klubie nie wolno!!!:

 • przychodzić pod wpływem alkoholu oraz wnosić i pić alkohol na terenie Klubu;
 • przychodzić pod wpływem środków odurzających oraz wnosić i zażywać ich na terenie Klubu;
 • palić papierosów (na terenie Klubu oraz w jego obrębie!!!);
 • stosować przemocy fizycznej i słownej wobec rówieśników;
 • przeklinać.
Konsekwencją łamania regulaminu może być zawieszenie albo wykluczenie ze społeczności klubowej!