Wolna Strefa

Tłusty Czwartek

Opublikowano: 01.03.2019

28 lutego z okazji obchodów "Tłustego Czwartku" odbył się

poczęstunek w naszym klubie.

W Centrum Kulturalno- Sportowym  pojawili się: Wójt gminy,

Przewodniczący Rady Gminy, Wiceprzewodniczący Rady Gminy,

księża z parafii,ks. proboszcz i wikarzy ,

Prezes Stowarzyszenia Przemienienie, oraz Sołtysi.

Podczas imprezy pożegnaliśmy dotychczasowego sołtysa

p. Marka Sochę oraz przywitaliśmy obecnego sołtysa

p. Zygmunta Pawlika. W trakcie obchodów  obyła się część artystyczna

na której wystąpiły dziewczynki z WS Costa

z nowym układem w stylu Latino.

Miał miejsce również występ teatralny pań

z klubu seniora pt." Tłusty Czwartek".

Po występach odbył się poczęstunek.